0906 88 02 31

Cần nhượng lại shophouse Crystal Meyhomes Capital Phú Quốc

Cần nhượng lại shophouse Crystal Meyhomes Capital Phú Quốc

 • Diện tích đất: 117m2 (6,5x18m)
 • Tổng diện tích xây dựng: 366,89m2
 • Giá gốc: 22,5 tỷ
 • 1 mặt tiền, 4 tầng, 1 tum
 • Vị trí: Đại lộ Pha Lê 24,5m

Căn shophouse Crystal Meyhomes Capital Phú Quốc

 • Diện tích đất: 117m2 (6,5x18m)
 • Tổng diện tích xây dựng: 366,89m2
 • Giá gốc: 17,8 tỷ
 • 1 mặt tiền, 4 tầng, 1 tum
 • Vị trí: Đường Lục Bảo 13,5m

Căn shophouse Crystal Meyhomes Capital Phú Quốc

 • Diện tích đất: 117m2 (6,5x18m)
 • Tổng diện tích xây dựng: 366,89m2
 • Giá gốc: 25,5 tỷ
 • 2 mặt tiền, 4 tầng, 1 tum
 • Vị trí: Đại lộ Pha Lê 24,5m và khe cây xanh

Căn shophouse Crystal Meyhomes Capital Phú Quốc

 • Diện tích đất: 117m2 (6,5x18m)
 • Tổng diện tích xây dựng: 366,89m2
 • Giá gốc: 20,5 tỷ
 • 2 mặt tiền, 4 tầng, 1 tum
 • Vị trí: Đường Lục Bảo 13,5m và khe cây xanh

bán-Shophouse-Crystal-Meyhomes-Capital-Phú-Quốc

Căn shophouse Crystal Meyhomes Capital Phú Quốc

 • Diện tích đất: 117m2 (6,5x18m)
 • Tổng diện tích xây dựng: 366,89m2
 • Giá gốc: 25 tỷ
 • 1 mặt tiền, 4 tầng, 1 tum
 • Vị trí: Đại lộ Pha Lê 24,5m và view trường học

Căn shophouse Crystal Meyhomes Capital Phú Quốc

 • Diện tích đất: 117m2 (6,5x18m)
 • Tổng diện tích xây dựng: 366,89m2
 • Giá gốc: 27,5 tỷ
 • 2 mặt tiền, 4 tầng, 1 tum
 • Vị trí: Đại lộ Pha Lê 24,5m và view trường học

Căn shophouse Crystal Meyhomes Capital Phú Quốc

 • Diện tích đất: 117m2 (6,5x18m)
 • Tổng diện tích xây dựng: 366,89m2
 • Giá gốc: 19,3 tỷ
 • 1 mặt tiền, 4 tầng, 1 tum
 • Vị trí: Đường Lục Bảo 13,5m

Căn shophouse Crystal Meyhomes Capital Phú Quốc

 • Diện tích đất: 117m2 (6,5x18m)
 • Tổng diện tích xây dựng: 366,89m2
 • Giá gốc: 21,6 tỷ
 • 2 mặt tiền, 4 tầng, 1 tum
 • Vị trí: Đường Lục Bảo 13,5m và khe cây xanh

bán-Shophouse-Crystal-Meyhomes-Capital-Phú-Quốc

Rate this post

Leave a Reply