0906 88 02 31

Khách nước ngoài mua bán

Giải đáp các câu hỏi liên quan đến khách nước ngoài mua bán Meyhomes Capital Phú Quốc, thời gian sở hữu, nếu vợ chồng có 1 người là Việt Nam thì thế nào?

Khách nước ngoài mua bán Meyhomes Capital Phú Quốc

Khách nước ngoài mua bán Meyhomes Capital Phú Quốc

Khách nước ngoài mua bán Meyhomes Capital Phú Quốc thế nào?

Thời hạn sở hữu nhà là bao lâu với khách hàng có vợ hoặc chồng là người nước ngoài?

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 161 Luật nhà ở thì trường hợp Khách hàng có vợ hoặc chồng là người nước ngoài thì thời hạn sở hữu của nhà ở là ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam.

Nếu khách hàng có một người đồng sở hữu là người nước ngoài thì có được thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán để vay vốn ngân hàng không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Thông tư 39/2016/TT-NHNN thì cá nhân nước ngoài được cho vay theo thời hạn không vượt quá thời hạn được cư trú còn lại tại Việt Nam.

Nhưng bên cạnh đó, khách hàng phải đáp ứng những điều kiện về vay vốn cũng như khả năng trả vốn và lãi cho ngân hàng. Và Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ khách hàng hết mình trong việc lựa chọn ngân hàng vay vốn uy tín nhất.

Nếu khách hàng là tổ chức, cá nhân nước ngoài, khi hết thời hạn sở hữu nhà ở theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì có được gia hạn sở hữu không?

Theo quy định tại Điều 161 Luật nhà ở thì thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài được quy định như sau:

Đối với cá nhân nước ngoài: Thời hạn sở hữu tối đa BĐS Meyhomes không quá 50 năm. Trước khi hết thời hạn sở hữu 03 tháng, cá nhân nước ngoài gửi đề nghị gia hạn cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để được xem xét gia hạn. Việc gia hạn không quá 50 năm.

Đối với tổ chức nước ngoài: Thời hạn sở hữu không vượt quá thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư mà lúc trước khách hàng đã giao dịch với Meyhomes, bao gồm cả thời gian gia hạn.

Do đó Qúy khách hàng cần lưu ý những điều này. Chủ đầu tư Tân Á Đại Thành vẫn chấp nhận khách nước ngoài mua bán Meyhomes Capital Phú Quốc!

5/5 - (16 votes)

Leave a Reply