0906 88 02 31

Tiến độ xây dựng tháng 5-2022

Cập nhật tiến độ xây dựng Meyhomes Capital Phú Quốc tháng 5-2022, giai đoạn 2 ráo riết làm hạ tầng, san lấp mặt bằng kịp tiến độ tháng 11/2022 sẽ ký HDMB.

Tiến độ xây dựng Meyhomes Capital Phú Quốc tháng 5-2022 Tiến độ xây dựng Meyhomes Capital Phú Quốc tháng 5-2022 Tiến độ xây dựng Meyhomes Capital Phú Quốc tháng 5-2022 Tiến độ xây dựng Meyhomes Capital Phú Quốc tháng 5-2022

Tiến độ xây dựng Meyhomes Capital Phú Quốc tháng 5-2022

Tiến độ xây dựng phân khu Olive Meyhomes Capital Phú Quốc

Tiến độ xây dựng Meyhomes Capital Phú Quốc tháng 5-2022 Tiến độ xây dựng Meyhomes Capital Phú Quốc tháng 5-2022 Tiến độ xây dựng Meyhomes Capital Phú Quốc tháng 5-2022

Vị trí công viên River Park dự án Meyhomes Capital Phú Quốc.

Vị trí công viên River Park Vị trí công viên River Park Vị trí công viên River Park

 

5/5 - (9 votes)

Leave a Reply